Inscriere și Selecție

Cursurile de la centru se adresează elevilor din județul Dolj.

9 decembrie 2023
Selecția a 2-a CPPI și InfoCNFB
Enunțuri, teste, surse, descrieri ale soluțiilor, rezultate, lista elevilor calificați în centru pentru acest sezon se află la acest link.
6 decembrie 2023
Selecția a 2-a CPPI și InfoCNFB
 • Azi între 18 și 22 este sesiunea de antrenament (online, concurenții au primit instrucțiuni pe mail).
 • Sâmbătă între 9 și 13 este proba (laboratoarele de la C.N. "Frații Buzești").
 • Foarte important: intrarea în săli se face între orele 8:00 și 8:20.
 • Sâmbătă la ora 15 este premierea (sala de festivități de la C.N. "Frații Buzești").
 • Sâmbătă la ora 18 este online mirror pe platforma https://kilonova.ro/.
 • Lista elevilor înscriși se află la acest link.
23 noiembrie 2023
Selecția a 2-a CPPI și InfoCNFB
 • Pe data de 9 decembrie se va desfășura a doua ediție a concursului județean de informatică InfoCNFB.
 • Și în acest an competiția urmărește descoperirea și antrenarea pentru performanță a celor mai talentați elevi și are drept miză calificarea în Centrul de Pregătire pentru Performanță în Informatică (CPPI) - selecția a 2-a.
 • Ca și la prima ediție, vor fi două probe: Juniori (elevi de clasa a 9-a și gimnaziu) și Seniori (elevi de clasele 10-12)
 • La fiecare probă vor fi câte 4 probleme.
 • Se vor acorda premii (pentru primii 3 clasați) și mențiuni.
 • Subiectele sunt comune în cadrul aceleiași secțiuni, dar premiile se acordă pe clase.
 • Se vor califica la cursurile CPPI elevii în conformitate cu regulamentul publicat în vară pe această pagină, mai jos (secțiunea despre a doua selecție).
 • Vor fi admiși în centru doar elevii care obțin cel puțin 50 de puncte.
 • Conform cu regulamentul detaliat al InfoCNFB publicat la adresa https://www.cnfb.ro/home, elevii sunt înscriși la concurs de către profesorii de la clasă.
 • Elevii admiși în centru după selecția din 15 octombrie sunt automat înscriși la concurs.
 • Dacă sunt alte propuneri de elevi pentru CPPI care doresc să participe la concursul din 9 decembrie, domnii profesori sunt rugați să trimită un tabel cu structura de mai jos (ca la prima selecție), la adresa cppi@sync.ro până la data de 29 noiembrie.
 • Informații despre prima ediție a concursului se găsesc aici: https://drive.google.com/drive/folders/1ZlB1UzBgval5nxgqJOYnnAMMhwJD_8iB
Calendar
 • Miercuri, 6 decembrie, între orele 18 și 22, Sesiune de antrenament (online)
 • Sâmbătă, 9 decembrie, între orele 9 și 13, Proba de concurs (Laboratoarele de informatică de la Colegiul Național "Frații Buzești")
 • Sâmbătă, 9 decembrie, ora 15, Premierea câștigătorilor (Sala de Festivități de la Colegiul Național "Frații Buzești")
Următiți această pagină pentru informații noi.
15 octombrie 2023
12 octombrie 2023
 • Selecția va fi duminică 15 octombrie, în laboratoarele de la Colegiul Național "Frații Buzești".
 • Proba va începe efectiv la ora 9, dar intrarea în săli este permisă până la ora 8.30. Durata este de 4 ore.
 • Vă recomandăm să veniți între 8.15 și 8.30.
 • Este necesar să aveți un act de identificare: buletin sau carnet de elev vizat pe anul școlar în curs.
 • Credențialele pentru probă le veți primi la fața locului.
9 octombrie 2023
Miercuri, 11 octombrie, între orele 18 și 22 va avea loc o sesiune de antrenament. Rolul său este de acomodare cu conditiile de concurs. Adresa de conectare la server și credențialele vor fi trimise prin email, fiecărui concurent, luni seara (9 octombrie).
6 octombrie 2023
19 septembrie 2023

Înscriere

Până pe data de 30 septembrie 2023 profesorii care propun elevi pentru centru trimit pe adresa de email cppi@sync.ro un tabel cu structura:

Table 1.
Nume elev Școala Clasa Email elev Nume profesor Email profesor Telefon profesor

Selecție

Duminică 15 octombrie va avea loc selecția, începând cu ora 9, în laboratoarele de la Colegiul Național "Frații Buzești".

Cursuri

Începând din data de 21 octombrie se vor desfășura cursuri, în general online, sâmbăta, astfel:
 • ora 13, grupa seniorilor
 • ora 15, grupa juniorilor

Selecția a doua

Sâmbătă 9 decembrie, va avea loc a doua etapă de selecție, în laboratoarele de la C.N. "Frații Buzești", odată cu a doua ediție a concursului InfoCNFB.

Detalii se găsesc în postarea de mai jos.

25 iunie 2023

Pentru sezonul 2023-2024 cursanții CPPI vor fi organizați în două categorii:

 • Juniori (elevi din clasele de gimnaziu și a IX-a)

 • Seniori (elevi din clasele X-XII)

Elevii vor fi înscriși prin intermediul profesorilor de la clasă. Procedura de înscriere va fi comunicată după începerea anulul școlar 2023-2024 (în luna septembrie).

În prima jumătate a lunii octombrie se va organiza un concurs de selecție. Acesta va consta într-o probă pentru secțiunea Juniori și o probă pentru secțiunea Seniori. Probele se vor desfășura onsite și sunt asemănătoare ca format cu acelea de la olimpiada din România (se va folosi platforma CMS, vor fi câte trei probleme de natură algoritmică, iar materia este cea pentru olimpiada - clasele V-IX la juniori și clasele X-XII la seniori).

În funcție de rezultatele de la acestă selecție se vor forma cele două grupe astfel:

Grupa Juniori (20 de elevi)

 • Primii 3 clasați de la clasa 6-a (sau mai mici)

 • Primii 3 clasați de la clasa a 7-a

 • Primii 3 clasați de la clasa a 8-a

 • Primii 3 clasați de la clasa a 9-a

 • Ceilalți 8 vor fi primii din clasamentul juniorilor care nu se încadrează în categoriile de mai sus.

Grupa Seniori (20 de elevi)

 • Primii 4 clasați de la clasa a 10-a

 • Primii 4 clasați de la clasa a 11-a

 • Primii 4 clasați de la clasa a 12-a

 • Ceilalți 8 vor fi primii din clasamentul seniorilor care nu se încadrează în categoriile de mai sus.

Elevii celor două grupe vor participa ulterior la cursurile organizate în centru imediat după etapa de selecție.

În luna decembrie se va organiza o altă selecție la care vor participa elevii calificați după prima selecție dar și alți elevi, la propunerea profesorilor de la clasă.

În urma celei de-a doua selecții cele două grupe vor ajunge să aibă 25 de elevi.

Rămân criteriile de selecție de mai sus, cu diferența că la ultimul punct vor fi considerați admiși 13 (în loc de 8).

Astfel, elevii care la începutul sezonului nu au cunoștințe de algoritmică și le dobândesc pe parcurs, sau sunt ulterior identificați de către profesori, dar și elevii care nu s-au calificat în urma primei selecții, au posibilitatea promovării în acest moment. De asemenea, este posibil ca un elev admis în prima etapă de selecție, să nu mai fie admis după a doua.

Odată promovat în centru, un elev poate participa la cursurile ambelor grupe.

Confidentialitatea si Protectia Datelor cu Caracter Personal

Prin participarea la selectie, participanții își dau consimțământul expres că sunt de acord cu prevederile prezentului regulament și sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate și utilizate de Organizator în scopul: desemnarea celor selectați și publicarea numelui lor pe paginile de cppi.sync.ro . Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal furnizate de participant este făcută de către Organizator în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date.

Drepturile Persoanelor Vizate:
 • Dreptul de acces la date. Dreptul de acces în contextul GDPR implică, în principal, dreptul participantilor de a obține confirmarea dacă prelucrăm sau nu datele personale care îi privesc; accesul la datele respective (i.e. o copie a datelor);
 • Dreptul la rectificare și ștergere a datelor cu caracter personal. Persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la organizatori, la cerere si în mod gratuit:
  • după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  • după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
  • notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform paragrafelor anterioare, dacă aceasta notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
 • Dreptul la opoziție. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează sa facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare.

  Organizatorul va prelua și prelucra următoarele categorii de date din partea profesorilor:
  • Nume și prenume
  • Adresa de email
  • Telefon
  Organizatorul va prelua și prelucra următoarele categorii de date din partea elevilor:
  • Nume și prenume
  • Adresa de email
  • Unitatea, ciclul și clasa de învățământ din care face parte

La cererea expresă a oricăruia dintre participanți, Organizatorul vor asigura acestuia exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții înscriși la selecție vor trimite Organizatorilor o cerere prin poștă electronică la adresa de email contact@sync.ro Organizatorul va comunica măsurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum și, dacă este cazul, numele terților cărora le-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 30 zile de la data primirii cererii, sub rezerva solicitării exprese a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă de email.

Organizator

Selecția este organizată de către: