Regulament

Regulament
Cui se adresează centrul

Elevilor de liceu și de gimnaziu din județul Dolj, în vederea pregătirii pentru concursurile de programare.

Unde se desfășoară activitățile centrului

Ședințele se vor desfășura în laboratoarele de informatică de la Colegiul Național Frații Buzești. În condițiile în care situația sanitară o impune acestea se vor desfășura online.

Cine sunt lectorii

Pregătirile vor fi susținute de profesori cu experiență în pregătirea pentru concursurile de programare și de studenți olimpici naționali și internaționali din Craiova dar și din alte locuri din țară.

Cine poate participa la activitățile centrului

Înscrierea la cursurile centrului se face de către profesorii de la clasă. Aceștia identifică mai întâi elevii capabili de performanță și trimit formularul de înscriere. De drept sunt admiși elevii care au participat anterior cel puțin o dată la Etapa Națională a Olimpiadei de Informatică (inclusiv OSEPI (pentru anul 2021), inclusiv cei care s-ar fi calificat conform algoritmului în anul 2020, când etapa națională nu s-a susținut). Dacă profesorii fac propuneri și pentru alți elevi, aceștia vor putea fi admiși în urma unei testări și în limita locurilor disponibile. Numărul maxim de elevi pentru care centrul poate susține pregătirea este de 60.

Cum se vor desfășura activitățile de pregătire

Vor fi abordate lecții și probleme de algoritmică cu grad ridicat de dificultate, de nivel Olimpiadă. Limbajul de programare folosit va fi C/C++. Materia va fi împărțită în trei: nivel începător (clasa a IX-a și gimnaziu), nivel mediu (clasa a X-a) și nivel avansat (clasele a XI-a și a XII-a). Întrucât în cazul pregătirii pentru performanță adesea unii elevi evoluează rapid, se permite ca un elev dintr-o clasă corespunzătoare unui nivel să participe și la cursurile care se adresează la niveluri superioare.

În general se va desfășura la fiecare nivel câte o activitate pe săptămână (acestea se anunță din timp dar pot fi situații în care nu se pot desfășura activități, de exemplu atunci când se desfășoară concursuri oficiale, uneori în timpul vacanțelor etc).

Modul de parcurgere a materiei va fi unul dinamic, se va încerca mereu adaptarea noțiunilor predate în sprijinul susținerii elevilor care progresează rapid.

În afară de ședințe de pregătire se pot organiza concursuri de antrenament, în condiții specifice acelora de la Olimpiadă și care se vor anunța din timp.

Reguli de bună practică pentru elevi

Participarea elevilor în cadrul centrului este gratuită. Cu toate acestea insistăm pentru desfășurarea activităților centrului într-o atmosferă de fair-play, de seriozitate, disciplină, de colaborare. Este esențială realizatea temelor (trebuie abordate toate cerințele din temă chiar daca la unele soluția optimă este găsită abia apoi, după discuții cu profesorul sau după consultarea indicațiilor). Este important respectul între elevi, chiar dacă ulterior pot fi rivali în concursuri. Elevii care nu respectă principiile enunțate pot fi eliminați de la activitățile centrului.